0 Items - 0.00
0
  • No products in the cart.

Europe Wide Shipping at only €4.99

INSTRUCTIONS

Hoe KT Tape aanbrengen?

TAPE ALS EEN PRO !

KT Tape is synoniem met de kwaliteit van zijnproducten. Om het besteresultaattebereiken is hetechterwelbelangrijkdat u dezestappen preciesvolgt. KT PRO Kanaanzienlijkmeer spanning verdragendan 'traditionele' elastische tapes, waardooreenoptimaleplaatsingessentieel is.

Bereid de huid voor

Breng de tape Tenminste 60 minuten Voorlichamelijkeactiviteit op Schone, droge en warmehuidaan. Vooreenoptimaalresultaat, Maak de huidschoon met alcohol en verwijdereventueellichaamshaar. HOUD ER REKENING MEE DAT:Douchegels, hydraterendestoffen, body lotions, enz. Bevattenvaakoliën en anderestoffen die hechtingonmogelijkmaakt.

Rond de hoeken af

Rondaltijd de hoeken van de tape af om Wrijvingtevoorkomen.

Strek de tape niet te veel uit

Vermijdovermatiguitrekken.Teveelrekzetten op de tape,zalervoorzorgendat het vroegtijdiglost gaat. Zorgervoordat u onzeinstructievideo'skijkt.

Raak de kleeflaag niet aan

Vermijd contact tussen de vingers en de lijmlaag Van de tape, anderszaldatdeel van de tape nietmeerhechten.

OP DE EERSTE EN LAATSTE 4-5 CM VAN DE TAPE STRIP MAG GEEN REK WORDEN AANGEBRACHT!

De uiteindendienenals 'ankers', en zorgtervoordat de tape stevig vast zit. U kuntook de instructievideo's op onze website bekijkenwaarinditaan bod komt.

KT TAPE ACTIVEREN

De latexvrijelijmwordtgeactiveerdwanneer het net boven de lichaamstemperatuurrijkt. Het gladdegedeelte van het afdekpapierkangebruiktworden om de tape (stevig!) optewrijven om het op tewarmen. Ditzorgtervoordat het hechtmiddelactiveert en een binding ontstaat. U kuntookeenhaardrogergebruiken om de tape op tewarmen.

Show
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons