0 Items - 0.00
0
  • No products in the cart.

Europe Wide Shipping at only €4.99

INSTRUCTIONS

Pols intapen bij polsblessure of pols tapen bij Carpale tunnelsyndroom:

Carpale tunnelsyndroom? Hoe te voorkomen?

Hieronder geven wij meer uitleg over polsblessures, zoals het carpale tunnelsyndroom en verstuikingen en hoe de pols intapen met KT tape kan helpen. In de video wordt laten zien hoe de pols intapen bij carpaal tunnel syndroom wordt uitgevoerd. De pols bestaat uit acht kleine botten (handwortelbeentjes) die een smalle passage genaamd de carpale tunnel ondersteunen. Door de carpale tunnel, ondersteund door een ligament, lopen de pezen die de bewegingen van de hand en vingers beheersen, en de zenuw die hele erge pijn veroorzaakt bij een polsblessure die bekend staat als carpaal tunnel syndroom. De pols intapen met KT Tape draagt bij aan het herstel van practisch alle polsblessures. Het versnelt het herstel, verlicht de pijn en voorkomt terugkomende blessure zoals het carpale tunnelsyndroom (CTS).

Download onze printbare tape instructies (PDF)

Het carpale tunnelsyndroom (CTS)

​De afkorting CTS staat voor carpaal tunnel syndroom. De pols is primair ontworpen om een groot bewegingsbereik en veelzijdigheid te bieden, maar is op zo’n manier gemaakt dat het ook stabiliteit geeft. Als de zenuw bekneld komt te zitten omdat de tunnel te smal is, kan het carpaal tunnel syndroom ontstaan. De symptomen bij carpale tunnelsyndroom omvatten een dof, tintelend gevoel in de hand en vingers. Dit kan pijn geven, maar u kunt de pols tapen om de pijn te verminderen. Bij het carpale tunnelsyndroom, komt dit met name voor bij de duim, wijsvinger en een deel van de ringvinger.

Oorzaken van het carpale tunnelsyndroom

Om de druk, bij het carpaal tunnel syndroom, te verminderen, kunt u de pols ntapen. De oorzaken van de polsblessure, het carpaal tunnel syndroom, kunnen o.a. zwangerschap, suikerziekte, een polsblessure zoals een breuk, reuma of overgang zijn. Het is het beste om de oorzaak van carpaal tunnel syndroom te achterhalen. Het genezen van de polsblessure, het carpaal tunnel syndroom, hangt hiervan af. Carpaal tunnel syndroom door zwangerschap of overgang hebben met hormonen te maken en zijn tijdelijk.

Het carpale tunnelsyndroom en tapen met KT Tape

​Natuurlijk kan de pols intapen met KT tape helpen tegen pijnklachten, ook kan de pols tapen bij carpaal tunnel syndroom een ontsteking tegengaan. Bij de polsblessure, het carpale tunnelsyndroom, veroorzaakt door bijvoorbeeld suikerziekte of reuma, wordt soms een operatie uitgevoerd. Deze oorzaken van de polsblessure, het carpaal tunnel syndroom, zijn niet tijdelijk. De pols tapen met KT tape, kan wel helpen om de pijn te verminderen. Ook kan het helpen om terugkomende klachten te voorkomen. Hoe het carpale tunnel syndroom voorkomen? Vooral in het geval van een terugkomende klacht is KT Tape bij uitstek geschikt om de conditie van het gevoelige weefsel zo te beinvloeden, dat de kwaal niet de kans heeft terug te keren.

pols intapen polsblessure carpale tunnelsyndroom           pols intapen polsblessure carpale tunnelsyndroom

Polsblessures en gradaties

​Polsblessures zoals verstuikingen kunnen variëren van mild tot ernstig en worden ingedeeld naar de hoeveelheid schade dat door de polsblessure aan het ligament is ontstaan. Een verstuiking per definitie zal  alleen schade aan de banden geven wanneer deze buiten het normale bereik uitgerekt worden, en er ontstaat geen schade aan het bot. Bij sommige gevallen kan het bot worden gescheurd, wat resulteert in wat een avulsie verstuiking wordt genoemd. Probeer meteen ijs te leggen nadat de polsblessure is ontstaan. Daarna de pols intapen.

Graad I: Polsblessure waarbij de ligamenten zijn uitgerekt, maar niet gescheurd, en er is een milde tot matige pijn. De pols tapen met KT tape zal helpen de pijn te verminderen

Graad II: Polsblessure met gedeeltelijk gescheurde ligamenten en het bewegingsbereik is verminderd; pijn is meestal matig en verkleuring is aanwezig. Ook hier is de pols tapen, na ijs leggen, goed tegen de pijn en om de pols met de polsblessure stabiel te houden

Graad III: Polsblessure waarbij de ligamenten volledig zijn gescheurd die onmiddellijke medische interventie vereist; pijn is gewoonlijk ernstig en verkleuring is zeker aanwezig. De pols intapen, totdat u onderzocht kunt worden door een arts

​Welke activiteiten geven extra risico op polsblessures?

​Polsblessures zoals verstuikingen of instabiliteit wordt veroorzaakt door vele factoren. Overbelastende activiteiten zoals typen, knippen van haar, of racketsporten kunnen de polsblessure, het carpaal tunnel syndroom, veroorzaken en daardoor zal er pijn ontstaan. Het carpaal tunnel syndroom is hierboven beschreven. Bekijk de video om te leren hoe de pols intapen gaat, zodat de symptomen door het carpaal tunnel syndroom, minder ernstig worden. Polsblessures door vallen op een uitgestoken hand kunnen polsblessures veroorzaken waarbij de ligamenten, die alles bij elkaar houden, scheuren of breken. Bij dit soort polsblessures kan het bewegen van de pols door breuken en kneuzingen moeilijk worden.

pols intapen polsblessure carpale tunnelsyndroom

​Wat doet KT Tape bij een polsklacht?

​De pols intapen met KT tape om de pols rust te geven en de polsblessure sneller te laten genezen. Ook kan de pols intapen helpen tegen pijnklachten. Andere manieren waardoor polsblessures, buiten carpaal tunnel syndroom, kunnen ontstaan omvatten tegen iets aangeduwd worden, extreem draaien van de hand, of misslaan met slechts een gedeelte van de vuist. Contact sporten, recreatieve activiteiten die bergaf gaan, en beroepen op hoogte creëren situaties maken het makkelijker wordt om een polsblessure, zoals een verstuiking, op te lopen. Nadat de polsblessure is ontstaan, ijs leggen en de pols intapen. Blijven de klachten lang aanhouden, ondanks de pols intapen, kunt u beter naar een arts gaan.

Bij welke klachten de pols intapen?

​Pijn bij polsblessures, zoals verstuikingen en carpaal tunnel syndroom, kan variëren van mild tot ernstig gebaseerd op de graad van verstuiking en de schade aan de ligamenten en botten. De pijn komt terug bij vrijwel elke beweging van de pols, in het bijzonder bij het uitstrekken van de hand. Om beweging tegen te gaan, wordt het aangeraden om de pols intapen toe te passen. Ook de pijn door een polsblessure, veroorzaakt door bijvoorbeeld carpaal tunnel syndroom, wordt hierdoor minder. Zwelling, verkleuring en uitstralende pijn naar de arm en hand zijn veel voorkomende symptomen bij dit soort polsblessures. Vaak voelt de pols ook warm aan. Om de zwelling en pijn te verminderen, door het carpaal tunnel syndroom of verstuikingen, kunt u de pols intapen.​

Bij welke graad KT Tape gebruiken?

​De pols intapen met KT Tape is geschikt voor 1e en 2e graad verstuikingen, maar bij 3e graad verstuikingen moet u medische hulp zoeken. Bij het carpaal tunnel syndroom kan de pols intapen helpen de druk te verminderen. Daardoor kan de pijn, die voorkomt bij het carpaal tunnel syndroom, worden verminderd. De pols intapen met KT Tape zorgt voor stabiliteit door middel van proprioceptieve feedback en mechanische ondersteuning. Bovendien is KT Tape zeer comfortabel bij de pols intapen, ook om te zorgen voor een kleiner bewegingsbereik, wat beter is bij een polsblessure zoals een verstuiking en carpaal tunnel syndroom, en om het genezingsproces te versnellen.

Wat zijn naast tapen andere mogelijke behandelingen?

​Andere behandelingen, buiten de pols intapen, bij polsblessures, zoals verstuikingen en carpaal tunnel syndroom, omvatten rust, ijs, NSAID’s, en in zeer ernstige gevallen een operatie. Bij polsblessures zoals verstuikingen en carpaal tunnel syndroom, is zeer belangrijk om een nauwkeurige diagnose te krijgen bij matige tot ernstige gevallen, om complicaties in de toekomst te voorkomen. Luister naar uw lichaam en blijf de pols intapen zolang u last houdt.

Samengevat: KT Tape effectief gebleken bij het herstel en preventie van polsklachten

De pols intapen met KT tape, bij polsblessures zoals verstuikingen en carpaal tunnel syndroom, zal de druk van de pols halen en helpen om normale beweging te vergemakkelijken en ontsteking te verminderen. Door de verminderde ontsteking en steun zal de pijn, die kan voorkomen bij een polsblessure zoals carpaal tunnel syndroom , snel verminderen bij de pols intapen- blijf een goede houding aannemen, ook als de klachten niet meteen verminderen door de pols intapen bij het carpaal tunnel syndroom. Probeer om steroïde inspuitingen te vermijden, aangezien dit gezond weefsel kan afbreken. Ijs leggen na de activiteit en gebruik NSAID’s als de pijn door de polsblessure zoals carpaal tunnel syndroom, ondraaglijk is.

Show
Share On Facebook
Share On Twitter
Hide Buttons